Dadaismcrew NYC Tour 2011

Dadaismcrew NewYork Tour 2011, Video Promo... See you there People!